Instructors

  • All
  • Australia
  • Bulgaria
  • Canada
  • Czech Republic
  • USA

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

NLG là một tổ chức phi lợi nhuận. NLG cung cấp một phương pháp chăm sóc sức khỏe bổ sung/thay thế để hỗ trợ sức khỏe của người tham gia. Các học viên của NLG không phải là bác sĩ có giấy phép hành nghề.
NLG không thay thế cho điều trị y tế hoặc loại thuốc đang dùng.
Bất kỳ dịch vụ, đề xuất hoặc thông tin liên lạc nào do NLG cung cấp không nên được coi là chẩn đoán hoặc khuyến nghị dựa trên lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần.
NLG không chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của người tham gia.
Tương tác với NLG là quí vị đồng ý hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm, bồi thường, không gây hại cho NLG Energy Source, nhân viên NLG, tình nguyện viên và học viên NLG đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào.
Carolyn My Phung

Name: Carolyn My Phung
Phone: +1 (714) 661-0149
Email: carolynmyphung@gmail.com
Add: Santa Ana, California, America
Languages: Vietnamese
Job: Kinh doanh nhà hàng

Nguyễn Thị Hồng

Name: Nguyễn Thị Hồng
Phone: +420776028889
Email: honghong1805@gmail.com
Add: Vinohrady, Praha, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Nguyễn Thị Bích Vân

Name: Nguyễn Thị Bích Vân
Phone: +420777961208
Email: vanthongcheb@gmail.com
Add: Cheb, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Nguyen Thi Thu Ha

Name: Nguyen Thi Thu Ha
Phone: +42792397075
Email: hanguyen74759906@gmail.com
Add: Kalvaly, Cheb, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Lê Thị Vân

Name: Lê Thị Vân
Phone: +420778090112
Email: van_lethi@icloud.com
Add: Rasošky, Hradec Králové, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Trần Thị Bích Hằng

Name: Trần Thị Bích Hằng
Phone: +420776518888
Email: tranmaikhanh98@gmail.com
Add: Praha 4, Praha, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Tạ Minh Tuấn

Name: Tạ Minh Tuấn
Phone: +420602133767
Email: tamvary@seznam.cz
Add: Karlovy Vary, Czech Republic
Languages: Vietnamese, Czech

Trần Thị Bích Ngọc

Name: Trần Thị Bích Ngọc
Phone: +420778061555
Email: monika.1976praha4@gmail.com
Add: Haje, Praha, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Nguyễn Văn Tân

Name: Nguyễn Văn Tân
Phone: +420778099333
Email: vantancz.@gmail.com
Add: Praha 4, Praha, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Nguyen Thao

Name: Nguyen Thao
Phone: +16263909538
Email: thaonguyenbl@icloud.com
Add: Diamond Bar, California, America
Languages: Vietnamese

Susan Long

Name: Susan Long (Như Ngọc)
Phone: +17134190798
Email: susanlong@gmail.com
Job: Treasury analyst
Address: Houston, Texas, America
Plan: Giảng huấn hay là guest speaker
Open an NLG Center: Yes
Languages: Vietnamese, English

Kristen Tran

Name: Kristen Tran
Phone: +15128202498
Email: kristentran0401@gmail.com
Address: Cedar Park, Texas, America
Languages: Vietnamese, English

Lương Mindy

Name: Lương Mindy
Phone: +17144676200
Email: mindyhanluong@gmail.com
Address: Westminster, California, America
Languages: Vietnamese, English

Nguyen Thi To Nga

Name: Nguyen Thi To Nga
Phone: +17146579550
Email: tonga1961@gmail.com
Add: Boca Raton, Florida, America
Languages: Vietnamese

Nguyễn Tuyền

Name: Nguyễn Tuyền
Phone: +17146007135
Email: nkdtv2@gmail.com
Add: Anaheim, California, America
Languages: Vietnamese, English

Tracy Vu Emmons

Name: Tracy Vu Emmons
Phone: +1 805 428 2246
Email: tvje_03@yahoo.com
Add: Ventura, California, America
Languages: Vietnamese, English

Anh Nguyệt Vũ

Name: Anh Nguyệt Vũ
Phone: +1408-680-1938
Email: tnvimi@yahoo.com
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese

Nguyễn Thị Châu Hoàng

Name: Nguyễn Thị Châu Hoàng
Phone: +1 321 480 6309
Email: hoangnguyeno1955@gmail.com
Add: Orlando, Florida, America
Languages: Vietnamese

Trang Nguyen

Name: Trang Nguyen
Phone: +1 408 571 9739
Email: Jennynguyen0246@yahoo.com
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese

Pham Phan Lang

Name: Pham Phan Lang
Phone: +1-808-927-4253
Email: langpham5@gmail.com
Add: Huntington Beach, CA, America
Languages: Vietnamese, English

Lehr Thúy Trang

Name: Lehr Thúy Trang
Phone: +14082309030
Email: tia2009@me.com
Add: Santa Clara, California, America
Languages: English

Mai Ly Thị Fielding

Name: Mai Ly Thị Fielding
Phone: +14259317733
Email: mailyf8@gmail.com
Add: Lake Stevens, Washington, America
Languages: Vietnamese

Nguyen Victoria

Name: Nguyen Victoria
Phone: +14086491431
Email: victoria_nguyen828@yahoo.com
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese, English

Lê Hà Quốc Khánh

Name: Lê Hà Quốc Khánh
Phone: +18326067790
Email: qkhoanhle@yahoo.com
Add: Houston, Texas, America
Languages: Vietnamese, English

Đặng Mỹ Thùy Oanh

Name: Đặng Mỹ Thùy Oanh
Phone: +18325522020
Email: mimidang_2004@yahoo.com
Add: Houston, Texas, America
Languages: Vietnamese

Nguyen Van

Name: Nguyen Van
Phone: +14086468193
Email: Nguyenlv1@gmail.com
Add: Richmond, Texas, America
Languages: Vietnamese, English

Cuc T Nguyen

Name: Cuc T Nguyen
Phone: +1 (714 ) 7877259
Email: Cucnguyen5x@yahoo.com / cucnguyen352021@gmail.com
Add: Irvine, California, America
Languages: Vietnamese

Van Chau

Name: Van Chau
Phone: +18587176931
Email: vanmiramesa@gmail.com
Add: San Diego, California, America
Languages: Vietnamese

Tuyet Nga Nguyen

Name: Tuyet Nga Nguyen
Phone: 4253451240
Email: nganguyen889@yahoo.com
Add: Everett, Washington, America
Languages: Vietnamese

Tạ Trung Kỳ

Name: Tạ Trung Kỳ
Phone: +17276858792
Email: thien.trungky@gmail.com
Add: Buena Park, California, America
Languages: Vietnamese

Jamie Nguyen

Name: Jamie Nguyen
Phone: +1 (949) 337-0984
Email: jqpnguyen@gmail.com
Add: Irvine, California, America
Languages: Vietnamese, English

Đinh Văn Bằng

Name: Đinh Văn Bằng
Phone: +1 360 540 4130
Email: binhdang1379@gmail.com
Add: Everett, Washington, America
Languages: Vietnamese

Thanhlien Thi Le

Name: Thanhlien Thi Le
Phone: +1(714)7222268
Email: Lethanhlien52@yahoo.com
Add: Los Alamitos, California, America
Languages: Vietnamese

Trần Minh Việt

Name: Trần Minh Việt
Phone: +1 714-658-9463
Email: vietintp@yahoo.com
Add: Santa Ana, Orange County, America
Languages: Vietnamese

Lượng Tran

Name: Lượng Tran
Phone: +1-423-475-3183
Email: luongtran090@gmail.com
Add: Ooltewah, Tennessee, America
Languages: Vietnamese

Annie Ngọc Anh Ngô

Name: Annie Ngọc Anh Ngô
Phone: +1 (669) 265-8295
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese, English

Mai Nguyen Mai

Name: Mai Nguyen Mai
Phone: +1(714)981-3524
Email: Annmai.MaiRealty@gmail.com
Add: Corona, California, America
Languages: Vietnamese, English

Nguyễn Thanh Long

Name: Nguyễn Thanh Long
Phone: 2038951281
Email: nguyenthanhlong1064@gmail.com
Add: Bridgeport, Connecticut, America
Languages: Vietnamese

Trương Thị Minh Châu

Name: Trương Thị Minh Châu
Phone: +1786-695-3215
Email: helentruong55555@gmail.com
Add: Fort Myers, Florida, America
Languages: Vietnamese

Truyen Le

Name: Truyen Le
Phone: +1206 359 2703
Email: phuoctruyen@yahoo.com
Add: Mill Creek, Seattle WA, America
Languages: Vietnamese, English

Nguyễn Xuân Thảo

Name: Nguyễn Xuân Thảo
Phone: +1( 669 ) 268 7252
Email: hoahieu1982@gmail.com
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese

Phước Tuệ Trần

Name: Phước Tuệ Trần
Phone: 7144897129
Email: phuoctuetran@gmail.com
Add: Garden Grove, California, America
Languages: Vietnamese, English

Tran Thi Theu

Name: Tran Thi Theu
Phone: +61 414438168
Email: janetran569@yahoo.com
Add: Sydney, New South Wales, Australia
Languages: Vietnamese, English

Nguyen Dieu Thuy Lien

Name: Nguyen Dieu Thuy Lien
Phone: +16462365307
Email: thuylien74@yahoo.com
Add: Fountain Valley, California, America
Languages: Vietnamese, English

Chi Luu

Name: Chi Luu
Phone: +17739883409
Email: chiluu2010@gmail.com
Add: Chicago, Illinois, America
Languages: Vietnamese, English

Katie Lai

Name: Katie Lai
Phone: +1(469)487-6992
Email: dieuhuonglai@yahoo.com
Add: Dallas, Texas, America
Languages: Vietnamese, English

Đặng Ngọc Nữ

Name: Đặng Ngọc Nữ
Phone: 1(703)-980-3671
Email: fanydang@yahoo.com
Add: Everett, Washington, America
Languages: Vietnamese

Lâm Nguyên

Name: Lâm Nguyên
Phone: 1-425-273-3304
Email: taituong@yahoo.com
Add: Marysville, Washington, America
Languages: Vietnamese, English

Châu Ngọc Chương

Name: Châu Ngọc Chương
Phone: +1(512)665.8674
Email: chasechow73@gmail.com
Add: Garden Grove, California, America
Languages: Vietnamese

Hang Pham

Name: Hang Pham
Phone: 1-650-798-4013
Email: hang@trancreative.com
Add: Palo Alto, California, America
Languages: Vietnamese, English

Binh Thanh Le Robinson

Name: Binh Thanh Le Robinson
Phone: +1 585-7546484
Email: binhrobin79@gmail.com
Add: Rochester, New York, America
Languages: Vietnamese

Thuý Hồng Bùi

Name: Thuý Hồng Bùi
Phone: +17142319647
Email: Tracyhongbui1@gmail.com
Add: Huntington Beach, California, America
Languages: English

Phước Tuệ Trần

Name: Phước Tuệ Trần
Phone: +17144897129
Email: phuoctuetran@gmail.com
Add: Garden Grove, California, America
Languages: Vietnamese, English

Justin Le

Name: Justin Le
Phone: +16195020486
Email: jvle72@gmail.com
Add: San Diego, California, America
Languages: Vietnamese, English

Hoai Truong

Name: Hoai Truong
Phone: +16195020108
Email: tttjenny@yahoo.com
Add: San Diego, California, America

Thu Ha Nguyen

Name: Thu Ha Nguyen
Phone: +16195020419
Email: Thuhnguyen@outlook.com
Add: Chula Vista, California, America

Diệm Huỳnh

Name: Diệm Huỳnh
Phone:+1609-610-7804
Email: Diem.b.huynh@gmail.com
Add: Alvin, Texas, America
Languages: Vietnamese, English

Nguyễn Thu Ngọc

Name: Nguyễn Thu Ngọc
Phone: +420730644078
Email: ngoc.trung@seznam.cz
Add: Haje, Praha, Czech Republic

Tran Thi Loan

Name: Tran Thi Loan
Phone: +420 608 652 159
Email: duongtran.5965@gmail.com
Add: Olomouc, Czech Republic

Ngô Thuý Hằng

Name: Ngô Thuý Hằng
Phone: +420 776 793 260
Email: hangngothuy1964@gmail.com
Add: Štěpánov, Olomouc, Czech Republic
Languages: Vietnamese

Le Dung

Name: Le Dung
Phone: +1-780-905-3878
Email: dle291@telusplanet.net
Add: Edmonton, Alberta, Canada
Languages: Vietnamese, English

Trầm Lệ Hiền

Name: Trầm Lệ Hiền
Phone: 1-780-991-1785 / 1-415-792-8791
Email: tramlehien@gmail.com
Add: Edmonton, Alberta, Canada
Languages: Vietnamese

Đỗ Quý Nhi

Name: Đỗ Quý Nhi
Phone: +1(780)905-0289
Email: dquynhi@gmail.com
Add: Edmonton, Alberta, Canada
Languages: Vietnamese

Nguyễn Văn Sơn

Name: Nguyễn Văn Sơn
Phone: +359888419275
Email: sonngg5@gmail.com
Add: Sofia, Bulgaria
Languages: Vietnamese

Lê Thị Bích Thuỷ

Name: Lê Thị Bích Thuỷ
Phone: +359885015943
Email: thuylebich15@gmail.com
Add: Sofia, Bulgaria
Languages: Vietnamese

Anh Tien Chu

Name: Anh Tien Chu
Phone: +61401287977
Email: lantoayeuthuong55555@gmail.com
Add: Rozelle, Sydney, New South Wales, Australia
Languages: Vietnamese

NGUYỄN QUANG ĐẠO

Name: NGUYỄN QUANG ĐẠO
Phone: (+61)0478905049
Email: nguyenquangdao.ece@gmail.com
Add: Brunswick West, Victoria, Australia
Languages: Vietnamese, English, Russian

ĐỖ THỊ XINH

Name: ĐỖ THỊ XINH
Phone: +61420334045
Email: Xinh907@gmail.com
Add: Footscray, Melbourne, Victoria, Australia
Languages: Vietnamese

Ma Thị Kiều

Name: Ma Thị Kiều
Phone: +61480493237
Email: lamhonganh298@gmail.com
Add: Templestowe, Melbourne, Victoria, Australia
Languages: Vietnamese

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Name: Nguyễn Thị Thúy Hoa
Phone: +61430178816
Email: viviannguyen1963@gmail.com
Add: Lakemba, New South Wales, Australia
Languages: Vietnamese

NGÔ KIM ANH

Name: NGÔ KIM ANH
Phone: +61424469462
Email: tuetam1@yahoo.com
Add: Sydney, New South Wales, Australia
Languages: Vietnamese

Ngô Thị Xuân Trang

Name: Ngô Thị Xuân Trang
Phone: +61425299863
Email: trangngosydney@gmail.com
Add: Punchbowl, New South Wales, Australia
Languages: Vietnamese

DIEU THI BICH TRAM

Name: DIEU THI BICH TRAM
Phone: +61 460 363 006
Email: tramdieu81@gmail.com
Add: Derrimut, Melbourne, Victoria, Australia
Languages: Vietnamese

Nguyễn Phương Hà

Name: Nguyễn Phương Hà
Phone: +1832-931-1278
Email: ngphuongha2023@gmail.com
Add: Houston, Texas, America
Languages: Vietnamese

Nhung Nguyễn

Name: Nhung Nguyễn
Phone: +18327585632
Add: Houston, Texas, America
Languages: Vietnamese

Nhi Le

Name: Nhi Le
Phone: +18183006799
Email: Nhile1125@gmail.com
Add: San Jose, California, America
Languages: Vietnamese

Nguyễn Thị Bích Loan

Name: Nguyễn Thị Bích Loan
Phone: +1714-855-5192
Email: Sinhduyen2016@gmail.com
Add: Garden Grove, California, America
Languages: Vietnamese