Experience NLG Energy

Receive NLG Daily

Nhận năng lượng miễn phí hàng ngày trực tuyến Livestream – thông qua kênh YouTube và trang Facebook của NLG.
Nhận năng lượng miễn phí trực tiếp – tại San Jose, CA, USA. Nhắn tin cho cô Khanh theo số (408) 513-7980.

Nhận Năng Lượng Trực Tuyến Miễn Phí

  • Theo dõi Livestream phát trực tiếp hàng ngày qua YouTube và Facebook. Nhận năng lượng trực tuyến 5 phút 30 giây. Theo dõi Lịch Sinh Hoạt ở trên để biết giờ phát.
  • Click here for Youtube link
  • Click here for Facebook link

Nhận Năng Lượng Trực Tiếp Miễn Phí Tại Trụ Sở

  • Buena Park, CA: Mon-Fri 10:00 am – 12:00 am. By appointment only. Text to (407) 475-1651 for details.
  • San Jose, CA: Mon-Fri 10:00 am – 11:00 am. By Appointment only. Text Ms. Khanh at (408)- 513-7980 for details.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

NLG là một tổ chức phi lợi nhuận. NLG cung cấp một phương pháp chăm sóc sức khỏe bổ sung/thay thế để hỗ trợ sức khỏe của người tham gia. Các học viên của NLG không phải là bác sĩ có giấy phép hành nghề.
NLG không thay thế cho điều trị y tế hoặc loại thuốc đang dùng.
Bất kỳ dịch vụ, đề xuất hoặc thông tin liên lạc nào do NLG cung cấp không nên được coi là chẩn đoán hoặc khuyến nghị dựa trên lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần.
NLG không chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của người tham gia.
Tương tác với NLG là quí vị đồng ý hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm, bồi thường, không gây hại cho NLG Energy Source, nhân viên NLG, tình nguyện viên và học viên NLG đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào.