Five Forms of Love Concept

Five Forms of Love Concept

Five Forms of Love Concept​

This profound practice will affect and change your life.
NLG Energy 5 forms of love

A Life-Changing Concept

Phản ứng đầu tiên khi nghe về Năm Yếu Tố Tình Thương có thể là, “Thật sao? Tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần? Làm thế nào điều đó sẽ sửa chữa bất cứ điều gì? hoặc “Tôi đã yêu tất cả mọi người.” Nhưng Năm Yếu Tố Tình Thương là một thực hành hàng ngày, và chúng là câu trả lời để giúp nhân loại tiến hóa. Thực hành sâu sắc và sẽ ảnh hưởng và thay đổi cách con người nhìn nhận bản thân và tương lai. Mỗi người phải thể hiện Năm Yếu Tố Tình Thương trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đó là một sự thay đổi trọn đời liên quan đến cam kết và sự chú ý. Năm Yếu Tố Tình Thương được dạy tại các Trung tâm NLG và trong các bài viết về NLG.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

NLG là một tổ chức phi lợi nhuận. NLG cung cấp một phương pháp chăm sóc sức khỏe bổ sung/thay thế để hỗ trợ sức khỏe của người tham gia. Các học viên của NLG không phải là bác sĩ có giấy phép hành nghề.
NLG không thay thế cho điều trị y tế hoặc loại thuốc đang dùng.
Bất kỳ dịch vụ, đề xuất hoặc thông tin liên lạc nào do NLG cung cấp không nên được coi là chẩn đoán hoặc khuyến nghị dựa trên lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần.
NLG không chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của người tham gia.
Tương tác với NLG là quí vị đồng ý hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm, bồi thường, không gây hại cho NLG Energy Source, nhân viên NLG, tình nguyện viên và học viên NLG đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào.